Engels leren, hoe kun je dat het beste aanpakken in de VS?

Engels leren in Amerika is een mooie uitdaging. De voertaal in Amerika is uiteraard het Engels, maar er worden meerdere talen gesproken. Zo spreekt ruim 82% van de Amerikanen het Amerikaans Engels. Verder spreekt ruim 10 % Spaans als moedertaal, en inmiddels ook bijna 1 % Chinees. Verder wordt er wat Frans gesproken (0,6 %) wat Duits (0,5%) en nog een aantal talen. De meeste Indianentalen bestaan inmiddels niet meer, zijn bijna uitgestorven of sterk bedreigd.

Engels leren in Amerika

Het Engels is een bittere noodzaak om goed te beheersen in Amerika. Het leren van een nieuwe taal wordt door veel mensen onderschat. Zo denken veel Nederlanders dat ze een aardig woordje Engels spreken en noemen dat niveau vaak zelfs vloeiend. Dat is het meestal verre van. Het begin van het Engels is niet zo moeilijk en je bereikt al snel een niveau waarmee je goed kunt communiceren. Voor je echter foutloos kunt communiceren over meerdere onderwerpen kost het je zeker jaren voor je echt goed Engels spreekt. Vergelijk het met immigranten die al een paar jaar in Nederland wonen.

Hoe leer je Engels?

Als je begint met het leren van Engels is het verstandig om privé lessen te nemen of een taalcursus (online) te volgen. Zodra je de basis grammatica en basis woordenkennis beheerst, leer je het snelst door jezelf te dwingen om met Engels bezig te zijn. In Nederland kun je bijvoorbeeld:
  • Engelse films kijken, soaps zijn nog beter
  • Engelse muziek luisteren
  • Engelse tijdschriften of kinderboeken lezen
  • Mailen met Engelstaligen
Tip: Je zou kunnen overwegen een au-pair in huis te nemen.

Engelse taal in Amerika

Als je eenmaal in Amerika bent, zorg ervoor dat je snel in contact komt met Amerikanen. Vrienden maken met je gebrekkige talenkennis is erg moeilijk. Je kunt je daarom aansluiten bij een vereniging, of je gaat werken (eventueel vrijwilligerswerk) of naar een talenschool. Met het nuttigen van een beetje alcohol kom je wat losser en is het makkelijker om contacten te leggen. Belangrijk is om niet te verlegen te zijn, en vooral door te zetten.

Verschillen met Brits-Engels

Het Amerikaans Engels verschilt behoorlijk van het Brits Engels. Er zijn talloze voorbeelden te noemen. Zo hebben sommige producten andere namen en worden honderden woorden anders geschreven. Een uitstekend boek waarin deze verschillen worden beschreven, is het boek Native English for Nederlanders. In het boek worden ook de verschillen in Nederlandse, Britse en Amerikaanse cultuur beschreven. Het boek is hier te bestellen, en echt een must voor iedereen die denkt al goed Engels te spreken.