Gemeentelijke lasten

Er zijn een aantal gemeentelijke lasten die je moet betalen. De heffingen verschillen per gemeente en er is eigenlijk geen pijl op te trekken. Soms worden ze niet geheven en de percentages zijn ook niet overal gelijk.


Verbouwen

Als je een vergunning wilt hebben om te mogen verbouwen betaal je een percentage over de verbouwing. Dit percentage wordt onder andere gebaseerd op hoe groot de verbouwing is.

Gemeentelijke bijdrage
Voor het ophalen van huisvuil, de riolering en onderhoud aan wegen vraagt elke Spaanse gemeente een bijdrage. Meestal moet je dit in juli of augustus betalen.

Comunidad
Comunidad wordt voor veel dingen gebruikt in Spanje. In dit geval staat het voor de vereniging van eigenaren. Als je een woning koopt, krijg je altijd te maken met een comunidad. Je moet een financiele bijdrage leveren, welke bedoeld is voor bijvoorbeeld gemeenschappelijke wegen en andere voorzieningen zoals een openbaar zwembad.

Je bent verplicht om je aan te sluiten bij een comunidad. Houd hier dus rekening mee bij de maandelijkse kosten! In sommige gevallen moet je je inkopen voor een fors bedrag, dat kan in de duizenden euro’s oplopen in uitzonderlijke gevallen.