Levensverzekering

De levensverzekering in Spanje wijkt niet veel af van de meeste Europese levensverzekeringen. Een levensverzekering keert een bedrag uit als je komt te overlijden, maar ook als je nog leeft op de einddatum van de verzekering. Bij het afsluiten van een hypotheek wordt vaak een levensverzekering afgesloten, maar is niet noodzakelijk.

Aanvraag
Degene die de levensverzekering afsluit, wordt de verzekerde genoemd. De persoon die de vergoeding ontvangt wordt de begunstigde genoemd.

Als je een levensverzekering gaat aanvragen, dan zul je net als in de meeste landen een test moeten ondergaan. Hierin wordt je medisch en psychologisch getest.

Als je een huis koopt dan kan de hypotheekverstrekker eisen dat je ook een levensverzekering afsluit. Dit eisen ze om het risico van verlies van vermogen in te dekken, mocht je komen te overlijden.

Dekking
De levensverzekering (Seguro de Vida) dekt ook de kosten van de uitvaart en begraafkosten. In sommige gevallen worden ook de belastingen en uitstaande schulden afgelost.