Aansprakelijkheid

Latravia.com is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de website of de mogelijkheid van het gebruik van de website, evenmin voor enige andere schade aan apparatuur zoals hardware of software als gevolg van gebruik van de website.

De artikelen op Latravia.com worden geschreven door het vrije publiek. Eenieder tracht zoveel mogelijk zorgvuldigheid, correctheid en volledigheid in de verstrekte informatie te verwerken. Daar bovenop doet Latravia.com er -wat redelijkerwijs binnen haar machte ligt- alles aan om juiste informatie te verstrekken. Met deze inspanningen en intenties in acht genomen geeft Latravia.com nooit garantie over de correctheid van de informatie, en kan Latravia.com geenszins aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies in welke vorm dan ook.

Naast de attentie van Latravia.com, wordt ook de lezer gevraagd om Latravia.com te wijzen op eventuele gebreken, onvolledigheden en onjuistheden in de verstrekte informatie. Latravia kan niet garanderen dat deze eventuele gebreken, onvolledigheden en onjuistheden tijdig gecorrigeerd zullen worden.

Latravia.com is nooit aansprakelijk voor de inhoud op de websites waarnaar gelinkt wordt, waaronder informatieverstrekkers en adverteerders vallen.

Latravia.com kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor producten en of diensten die door derden worden aangeboden, hetzij direct via de website Latravia.com, hetzij via advertenties of links naar derden. Transacties en of andere verbintenissen met derden komen tot stand tussen de betreffende derde partij en de gebruiker. Latravia.com kan hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor gesteld worden.