Solliciteren

Voor je kunt solliciteren, zoek je eerst een vacature en schrijf je een CV met sollicitatiebrief.

Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrieven in Spanje zijn informeel en helder, van ongeveer 1 pagina. De nadruk moet komen te liggen op de relevante werkervaring en opleidingen voor die functie.

De opbouw is als volgt:

Links boven: naam afzender, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Daaronder, ook links, de naam van het geadresseerde bedrijf de persoon. Daaronder volgt de datum en plaats.

Opening/ inleiding: Gebruik ‘Muy Señor Mío’ of ‘Estimado Sr./Sra’. Schrijf ook hoe je aan de vacature bent gekomen

Inhoud van de brief: Leg uit waarom je solliciteert en benadruk je ervaring, opleiding en relevante aspecten van je CV

Afsluiting: hanteer een formeel, beleefd einde, bijvoorbeeld ‘En espera de sus noticias, le saludo atentamente’.

Onderaan: je naam en handtekening.

Curriculum Vitae

Voor de opbouw van het cv er zijn geen strikte regels. Ervaringen in het buitenland zijn erg relevant, benadruk deze. Je hoeft geen kopieën van diploma’s mee te sturen, een pasfoto wordt wel op prijs gesteld.

TIP: Je zou kunnen zoeken op internet naar voorbeeld CV’s.

Nederlandse termen

Houd bij het schrijven van je CV goed in het achterhoofd dat niet alle termen hetzelfde zijn. Hier geldt: beter een keer te veel iets opgezocht, dan een misinterpretatie van je toekomstig werkgever!

Selectieprocedure & sollicitatiegesprek

Ga ervan uit dat je lang moet wachten op een reactie op je sollicitatie. Wordt je uitgenodigd, verdiep jezelf dan goed in het bedrijf. Vergeet niet vast wat jargontaal te leren.

Onthoud goed dat je gezien zal worden als buitenlander. Het kan handig zijn om te laten blijken dat je de verschillen tussen de (werk-)culturen kent en er enthousiast over bent.

Zoals bij elke sollicitatie is het handig om je voor te bereiden op vragen. De oorspronkelijke vacature kan daarbij helpen. Bedenk ook vast argumenten voor bepaalde zwakke punten.