Uitkeringen

Als je naar Spanje gaat emigreren kan dat gevolgen hebben op je uitkering. Ieder land heeft haar eigen uitkeringen, regels en wetten. Om zeker te zijn wat er gebeurt met een bepaalde verzekering als je naar Spanje emigreert, kun je het beste contact opnemen met de uitkeringverstrekker.

Binnen de EU zijn er behoorlijk wat verdragen gesloten waardoor veel uitkeringen doorlopen als je verhuist naar het Buitenland. Dit gaat om de EU landen en Zwitserland.

Werkloosheidswet
Als je een WW-uitkering hebt en naar Spanje verhuist, dan stopt de uitkering. Als je binnen 6 maanden terug komt, dan kun je opnieuw gebruik maken van de WW-uitkering.

Blijf je langer dan 6 maanden weg, dan komt het recht op de uitkering te vervallen.

Uitkeringen die doorlopen in Spanje
Als je verhuist naar Spanje, dan blijf je altijd recht houden op de volgende uitkeringen:

 • Ziektewet
 • WAZO
 • WIA
 • WAO
 • WAZ


Melding van vertrek
Als je naar het buitenland vertrekt, moet je dit uiterlijk 2 weken voor je vertrek doorgeven aan het UWV.

Als je langer dan 4 weken in het buitenland verblijft voor bijvoorbeeld vakantie, dan moet je dit ook doorgeven. Dit moet je schriftelijk doen. In de brief moeten staan: datum van vertrek en eventueel bankrekeningnummer.

Het kan zijn dat het UWV je oproept voor een herbeoordeling van je arbeidsongeschiktheid.

Als je je niet houdt aan de meldingsplicht, dan kan het zijn dat UWV je uitkering (tijdelijk) stopzet.

Wajong
De Wajong uitkering wordt in principe beëindigd als je verhuist naar Spanje. De enige situatie wanneer je deze uitkering toch blijft ontvangen, is als:

 • Je naar het buitenland vertrekt voor een noodzakelijke medische behandeling.
 • Er in het buitenland meer kansen zijn op werkhervatting en reïntegratie.
 • Je verzorgers naar het buitenland verhuizen.


Ziektekosten
Je verplichte verzekering tegen ziektekosten eindigt als je vertrekt naar het buitenland.
Verhuis je naar Spanje, dan blijf je niet verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. Je blijft wel recht houden op medische zorg, zoals die geregeld is in het land waar je woont. De kosten voor deze medische zorg blijven vergoed worden door Nederland.

Daarom houdt UWV voor deze medische zorg in Spanje wel een bijdrage op je uitkering in.

AOW, ANW, AWBZ en kinderbijslag
Als je in Spanje woont en een uitkering ontvangt, ben je niet langer verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Algemene Kinderbijslagswet (AKW).

Dat betekent het volgende:

 • Je bouwt niet langer pensioen op voor de AOW. Reken op een pensioengat.
 • Mocht je komen te overlijden, dan ontvangen je nabestaanden geen nabestaandenpensioen.
 • Je ontvangt geen kinderbijslag meer.

Je kunt je wel vrijwillig verzekeren voor AOW of ANW bij het UWV.

Werkloosheidsuitkering
Normaalgesproken kan een werkloosheidsuitkering uit Nederland niet meegenomen worden naar een ander land, tenzij je daar een baan gaat zoeken. Er zijn een aantal restricties aan verbonden, duidelijkheid vindt je op de site van uwv.nl. Bij het uwv kun je ook het formulier E303 aanvragen.

Binnen 7 dagen na aankomst moet je ingeschreven zijn bij het arbeidsbureau. Als je in het buitenland bent, dan houdt UWV premies en belastingen in op je uitkering. Je hoeft dus geen (extra) belastingen in het buitenland te betalen.

Keer je binnen drie maanden terug, dan kan UWV de WW-uitkering voortzetten. Blijf je langer dan drie maanden weg, dan stopt de WW-uitkering. Om hier weer voor in aanmerking te komen, moet je eerst weer werken en aan de entree-eisen van de WW voldoen.

Voor officiële informatie: uwv.nl
Wil je in Spanje een uitkering aanvragen, dan moet je bij een arbeidsbureau ingeschreven staan die aangesloten is bij het INEM.

Verplichtingen aan het UWV bij een uitkering
Als je een uitkering van het UWV ontvangt in het buitenland heb je een aantal verplichtingen. Deze moet je opvolgen, anders loop je het risico dat de uitkering stopgezet wordt.

De verplichtingen zijn te vinden op de site van het UWV.