Vermogensbelasting

Vermogensbelasting is een belasting die je moet betalen over het geld en de goederen die je bezit. Er zijn drie vormen van goederen waar vermogensbelasting over geheven kan worden: land, onroerend goed en roerende goederen.

In Spanje moest je vroeger over je vermogen vermogensbelasting betalen. Echter is deze vermogensbelasting in Spanje afgeschaft. Wel betaal je vermogenswinstbelasting in Spanje.

Vermogensbelasting in Spanje

Als je gaat emigreren naar Spanje en je vermogen er onder willen brengen hebben, dan is dat geen slecht idee omdat je in Spanje geen vermogensbelasting meer hoeft te betalen. In Nederland betaal je wel vermogensbelasting, maar de vermogensbelasting in Spanje is dus in januari 2008 afgeschaft.

De vermogensbelasting in Spanje is overigens met terugwerkende kracht afgeschaft. Tot en met 2007 was het zo dat als het vermogen minder was dan 150.000 euro, je niets hoeft te betalen. Het vermogensbelasting tarief was slechts 0,2 %.

Voor meer informatie over vermogensbelasting kun je je wenden tot de belastingdienst in Spanje.