Pensioen opbouwen

Dit hoofdstuk gaat over hoe je je pensioen in Spanje kunt regelen. In een ander deel op Latravia vindt je de informatie over het genieten van je pensioen in Spanje.

Spaans pensioen

Het minimaal aantal gewerkte jaren voor het Spaanse basispensioen is 15 jaar (pension contributiva). Als je minder dan 15 jaar gewerkt hebt in Spanje krijg je een zogenaamde “pension no-contributiva”, wat vergelijkbaar is met een bijstandspensioen.

Welke consequenties op je pensioen?

Om met het belangrijkst te beginnen: als je gaat emigreren naar het buitenland, dan bouw je geen Nederlandse AOW op. Voor elk jaar dat je in het buitenland hebt gewoond, mis je dus 2 % van je pensioen. Woon je 10 jaar in Spanje, dan mis je dus 20 % van je pensioen.

Als je voor je 65e stopt met werken in Nederland, dan stopt de opbouw van je pensioen ook. De opbouw is per jaar 2%. Verhuis je op je 55e naar Spanje, dan mis je 10 keer 2% op je totale pensioen. Je kunt je wel vrijwillig verzekeren tegen dit pensioensgat, neem hiervoor contact op met een pensioensadviseur.

Pensioen aanvragen

Woon je in Spanje, maar heb je altijd in Nederland gewerkt, dan neem je contact op met de Sociale Verzekeringsbank in Nederland:
SVB – districtskantoor Rotterdam – Afdeling Buitenland
Postbus 70025, 3000 LG Rotterdam
tel. (+31) 10 4174010

www.svb.org

Woon je in Spanje en heb je zowel in Spanje als in Nederland gewerkt, dan moet je de aanvraag indienen in Spanje. Dit kan bij het Instituto Nacional de la Seguridad Social
INSS
Madrid, C/Serrano 102
tel. 91-590 71 00 – gratis info-nummer: 900-16 65 65.
website: seq-social.es

Let op: Je pensioenaanvraag moet je indienen bij de instantie, ten minste 1 jaar vóór je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Loonheffing uit Nederland voorkomen

Nederland heeft met Spanje een verdrag afgesloten dat voorkomt dat je in Spanje en Nederland belasting betaalt over je pensioeninkomen. Spanje is gerechtigd om de belasting te innen (met uitzondering van oud ambtenaren).

Zodra je officieel in Spanje gevestigd bent, moet je je snel inschrijven bij de Inspectie Particulieren Buitenland in Heerlen. Zij sturen je een verklaring, die je ingevuld moet zenden aan de SVB en je pensioenuitvoerder. Zodra deze twee het formulier binnen hebben, voorkom je dat je ook (Nederlandse) loonheffing op je AOW en pensioenuitkering betaalt.

Spaanse of Nederlandse werkgever…

Er zijn in feite drie mogelijkheden. Je gaat werken voor een Spaanse, voor een Nederlandse werkgever of je start een eigen bedrijf.

Werk je voor de Nederlandse werkgever en vertrek je naar het buitenland? Dan is het verstandig om de opbouw van je AOW op tijd aan te kaarten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bij terugkeer in Nederland de jaren in te halen, of dat je pensioen op gaat bouwen in Spanje zelf. Dit is per bedrijf verschillend en moet je dus zelf met je werkgever bespreken.

Ga je werken voor een Spaanse werkgever of start je een eigen bedrijf? Dan zijn er twee dingen belangrijk. Ten eerste moet je controleren wat er gebeurt bij overlijden. Het Nederlandse pensioen heeft vaak een aanvullend nabestaandenpensioen bij overlijden. In het buitenland is dat niet altijd het geval. Daarnaast moet je nagaan wat de situatie is als je arbeidsongeschikt wordt.

Als een van deze twee zaken niet goed geregeld zijn, kun je het beste aanvullende voorzieningen treffen.

Terug naar Nederland

Ga je weer terug naar Nederland, dan is het in de meeste gevallen het makkelijkst om het opgebouwde pensioen af te kopen. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, zul je uiteindelijk een deel van je pensioen uit Spanje ontvangen. Dit zorgt wel voor wat extra papierwerk.