Pensioen

Dit hoofdstuk gaat over waar je rekening mee moet houden tijdens het genieten van je pensioen in Spanje oftwel AOW. In een ander deel op Latravia vindt je de informatie over het opbouwen van je pensioen in Spanje.

Per land is het verschillend hoe je pensioen in Spanje wordt uitbetaaldIn dit hoofdstuk vind je globale informatie, wanneer je specifieke vragen over je pensioen in Spanje hebt of zekerheid wilt, dan kun je het beste aankloppen bij je pensioenverstrekker.

Pensioen in Spanje

Zoals in het eerste deel al aangegeven is; in het buitenland bouw je geen Nederlandse AOW op. Verhuis je voor je je pensioen leeftijd bereikt (65e of straks 67e) naar Spanje, mis je dus 2 % van je pensioen per jaar. Verhuis je op je 55e naar Spanje, dan mis je 10 keer 2% op je totale pensioen.

Zolang je aan de voorwaarden voldoet, blijf je in Spanje het recht houden op een AOW uitkering. De belasting hierover wordt in veel gevallen alsnog door de Nederlandse instanties ingehouden.

Voorwaarden voor pensioen in Spanje

Om te voldoen aan de voorwaarden voor het ontvangen van een pensioen in Spanje, zijn onderstaande punten belangrijk:

  • Je hebt een verblijfsvergunning
  • Als je in één Europees land sociale bijdragen hebt betaald, wordt je pensioen volgens die wetgeving berekend. Of je in dat land woont of niet maakt niet uit.

Afkoopsom

In sommige landen kun je in een keer het volledige pensioenbedrag uit laten keren. Dit is vooral van toepassing wanneer je maar een paar jaar in een bepaald land hebt gewerkt, en administratiekosten en tijd wilt vermijden.

In Nederland is het niet mogelijk om je pensioen af te kopen. Wel kun je aanvragen dat het SVB per kwartaal of per jaar betaalt.

Wat gaat van de AOW af als ik in Spanje woon?

Vanuit Nederland wordt er niets van je AOW afgehaald. In Spanje worden er wel 2 kostenposten van je AOW afgehaald.

  • Loonbelasting

Nederland heeft met Spanje een verdrag afgesloten dat voorkomt dat je in Spanje en Nederland belasting betaalt over je pensioeninkomen. Spanje is gerechtigd om de belasting te innen (met uitzondering van oud ambtenaren).

  • Ziektekosten

Naast de loonbelasting die wordt ingehouden door Spanje, gaan ook de ziektekosten van de zorgverzekeringswet van het pensioen af. De ziektekosten in Spanje vallen meestal wel een stuk lager uit.

Hoe regel je je pensioen in Spanje?

Om je pensioen in Spanje te ontvangen kun je contact opnemen bij het SVB. Hier vind je overige informatie en brochures.