Economie

Kijkend naar het verleden, staat Spanje niet bekend als economische grootmacht. Tot de jaren 80 ontwikkelde de economie in Spanje zich langzamer ten opzichte van de rest van Europa. Hierna kwam er een inhaalslag, tegenwoordig is Spanje zelfs één van de belangrijkste economieën van Europa.

In 2005 stond Spanje op de 22e plek in de lijst van landen met het hoogste bruto binnenlands product per capita. Dit komt neer op een gemiddeld inkomen van $ 27.542 per inwoner.

Op de lijst van totaal bruto binnenlands product bezette het in 2005 zelfs de 8e plek, voor grote landen als Canada, Brazilië en Rusland.

Sectoren
In Spanje zijn een aantal sectoren de belangrijkste pilaren van de economie. Hieronder staan ze beschreven.

Diensten
De dienstensector domineert in de Spaanse economie, terwijl Spanje wel lange tijd een agrarisch land was. Het toerisme neemt een prominente plaats in binnen de dienstensector.

Agrarisch land
In vergelijking met andere Europese landen was Spanje lang een agrarisch land. Nog steeds is het land een belangrijke leverancier van agrarische producten. De landbouw in Spanje is een belangrijke producent van wijn, olijfolie, groente en fruit. De vissector is goed ontwikkeld, de maritieme ligging van Spanje en de hoge binnenlandse visconsumptie helpen hierbij.

De groei van de dienstensector gaat ten koste van de landbouw, bosbouw en visserij, maar ook het aandeel van de industrie in de Spaanse economie nam af.

Bouwsector
De bouwsector is sinds 1997 sterk toegenomen, tot zelfs 10 procent van het BBP. Omdat de economie in Spanje lekker is gegaan sinds de jaren 80, investeren de Spanjaarden veel in huizen, waarvoor ze forse hypotheken afsluiten. Daarnaast zijn er heel veel buitenlanders die met hun kapitaal een tweede huis in Spanje aan de kust kopen.

Transportmiddelen
De belangrijkst producerende industrie, is de transportmiddelenindustrie. Ruim 80 procent wordt geëxporteerd.

Industrie
De Spaanse hoofd industriegebieden zijn Baskenland en Cataluña. De belangrijkste industrieën zijn scheepsbouw, staalindustrie, chemische en de auto-industrie.

Pas vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw nam de industrialisatie sterk toe.

Toerisme
Spanje veel te bieden aan toeristen. Naast het prettige klimaat, zijn er fantastische stranden, mooie historische steden en prachtige landschappen. Er kwamen ruim 55 miljoen toeristen in 2005. Daarmee heeft Spanje in Europa de tweede plaats op de lijst van populairste vakantielanden. Frankrijk voert deze lijst aan.

Sevilla, Valencia, Madrid en Barcelona zijn hele populaire steden onder toeristen die voor meer komen dan alleen zee en strand. Op cultureel en ergonomisch gebied hebben deze steden ontzettend veel te bieden.

Spanje is bovendien een uitstekend land voor overwinteraars. Ouderen willen graag de kou in Noord-Europa ontvluchten en kopen een woning in Spanje.

Koopkracht – economisch sterke gebieden
De sterkste economische gebieden zijn Baskenland, Catalonië, Madrid, Balearen en Navarra. Hier is de productie hoog, is relatief veel werk en een hoge koopkracht. De financiële sterke positie van Catalonië en Baskenland draagt ertoe bij dat ze graag onafhankelijk willen zijn.

Het inkomen per hoofd is in Andalusië, Castilla, Extremadura en Galicië lager.

Levensverwachting
Van de Spaanse bevolking is de levensverwachting heel hoog. Volgens het Britse “The Economist” is de levensverwachting uitstekend, en hoger dan die van landen als Canada, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Economisch beleid – Spanje
De afgelopen jaren wordt in Spanje veel geprivatiseerd. Ook worden markten geliberaliseerd en voert de regering belastinghervormingen door.

In 2000 werd er veel geprivatiseerd om de concurrentie te vergroten in de markten voor olie, gas, boeken, elektriciteit, farmacie, land en voertuiginspectie. Daarnaast werden ook de openingstijden van winkels flexibeler.