Belastingdienst

Als je naar Spanje besluit te emigreren, kan het zo zijn dat je nog belasting moet betalen of nog geld kunt terugkrijgen van de belastingdienst. Je kunt de belastingdienst verzoeken om de aanslagen over de nog openstaande jaren te versnellen.

Als er aanslagen nog niet zijn opgelegd op het moment dat je vertrekt, kun je die alvast betalen. Dit doe je door middel van een depotstorting bij de Belastingdienst.

Belasting plichtig in Spanje?
Zolang je inkomsten uit Nederland ontvangt, blijf je belastingplichtig voor de belastingdienst. Mogelijke inkomsten zijn:

  • Pensioen
  • Inkomsten uit dienstverband (je hebt dus een werkgever uit je land van herkomst)
  • Inkomsten uit onroerend goed, bijvoorbeeld verhuur

Door het verdrag dat binnen de Europese Unie geldt, betaal je geen dubbele belasting in Spanje.

Woning in Nederland
Als je je eigen woning in Nederland aanhoudt, vallen de inkomsten uit de woning na je emigratie niet meer in belasting box 1, maar in belasting box 3. Dat betekent onder andere dat je de hypotheekrente niet meer kunt aftrekken. Een voordeel is dat je als je je woning verhuurt, die inkomsten niet meer hoeft op te geven.

Meer informatie
Meer informatie over de belastingdienst vind je op de site van de belastingdienst.