Advocaat Frankrijk

De rechten en plichten in Frankrijk bij de aankoop van een huis is behoorlijk complex. Als je een gespecialiseerde advocaat in de arm neemt, verklein je de kans dat er iets mis gaat.

Wat doet de advocaat

Bij de koop van een woning controleert de advocaat onder andere de volgende zaken:
 • is het terrein afgebakend
 • klopt de oppervlakte
 • zijn er geen erfdienstbaarheden
 • is er geen voorkooprecht voor de overheidsinstanties
 • is de woning vrij en onbelast
 • kan de koper een lening verkrijgen
 • is er een meerwaardebelasting
 • onder welke identiteit kopen
 • kloppen alle wettelijk voorgeschreven attesten
Tot slot kan je advocaat je helpen bij al je belastingplichten die je krijgt. Grote naheffingen zijn niet leuk, dat kan een advocaat voor je voorkomen. Het advies luidt dus: schakel altijd een advocaat in.

Bouw van een woning

Bij het bouwen van een individuele woning is het niet onverstandig een advocaat in te zetten. Hij staat je bij, bij alle handelingen rond de aankoop van het terrein, het verkrijgen van een bouwvergunning, het verkrijgen van een financiering, het afsluiten van de contracten met aannemer en de architect en het nagaan van hun solvabiliteit met de hieraan verbonden attesten en verzekeringen. Samengevat helpt een advocaat die gespecialiseerd is in immobiliënrecht, in de volgende domeinen:
 • huurcontracten
 • aankoop en verkoop van onroerende goederen
 • mede-eigendom
 • bouwen en aanneming
 • immobiliaire promotie
 • verzekeringen
 • verzekeringen en schadeloosstellingen
 • urbanisme
 • de fiscale implicaties rond onroerend goed

Nederlandse advocaat in Frankrijk

Advocaat Marc Stubbe is gespecialiseerd in het immobiliënrecht. Zijn contactgegevens zijn te vinden op: advocat-stubbe.fr