Franse bedrijfscultuur

In elk land heersen er andere culturen, en ook op de werkvloer zijn er vaak compleet andere gebruiken. Hoe gaat men om met “op tijd komen”, is het gek als je een grapje maakt over je baas waar hij bij is? En hoe formeel behoor je je te gedragen?

Omdat elk land haar eigen cultuur heeft, is het goed om vooral ook je eigen cultuur te kennen. Je hierin verdiepen kan veel opheldering geven over situaties die je aantreft, en voorkomen dat je fouten maakt!

Ondanks de mondialisering, moet je er rekening mee houden dat je een aantal grote verschillen tegen zult komen op de werkvloer. De verschillen in de bedrijfscultuur in Frankrijk staan hieronder beschreven.

1. Conservatief

In Frankrijk is allereerst een veel grotere hiërarchie tussen werknemer en werkgever dan we in Nederland gewend zijn. Als werknemer moet je je niet te zelfstandig opstellen en initiatief tonen. Doe wat je bevolen wordt en het gezag van je baas behoor je te accepteren. Het is niet gebruikelijk om een grapje over de baas te maken waar hij bij is, spreek hem ook niet tegen als hij zijn mening geeft, al is dat een kwestie van goed aanvoelen.

Over het algemeen heerst er weinig openheid binnen bedrijven, al verschilt het natuurlijk wel per bedrijf en sector.

2. Directheid

Fransen communiceren niet zo direct als Nederlanders. Nederlanders komen ook sneller ter zake, in Frankrijk is het gebruikelijker om eerst uitgebreid kennis te maken. Hierin kunnen best wat privé zaken besproken worden alvorens er echt zaken gedaan worden.

Het is bijvoorbeeld erg gebruikelijk om wat met elkaar te eten, dat kan een lunch of diner zijn. Vaak wordt er pas echt over zaken gesproken tijdens het toetje.

3. Afspraken

In veel culturen wordt er anders omgegaan met “op tijd komen”. Dit hangt ook sterk van de persoon af, maar de acceptatiegrens van te laat komen hangt nauw samen met de cultuur. In Frankrijk is het niet vreemd als iemand op een afspraak later komt, bijvoorbeeld 25 minuten. Dat betekent overigens niet per se dat hij ongeïnteresseerd is.

Tip: Als je de Franse cultuur nog niet heel goed kent is het een goed idee om je er in te verdiepen. Daardoor kun je sommige situaties beter begrijpen en inschatten wat het beste is om op dat moment te doen.