In Frankrijk solliciteren

Voor je kunt solliciteren, zoek je eerst een vacature en schrijf je een CV met sollicitatiebrief.

Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrieven in Frankrijk zijn informeel en helder, van ongeveer 1 pagina. De nadruk moet komen te liggen op de relevante werkervaring en opleidingen voor die functie.

Je schrijft de sollicitatiebrief bij voorkeur met de hand, omdat je handschrift in Frankrijk meespeelt in de selectie.

De opbouw is als volgt:

Links boven: Naam afzender, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Daaronder, ook links, de naam van het geadresseerde bedrijf de persoon. Daaronder volgt de datum en plaats.

Rechts boven: Een verwijzing naar de vacature (opschrijven dat je daarop reageert hoeft niet)

Opening/ inleiding: Gebruik ‘monsieur’ of ‘madame’.Schrijf ook hoe je aan de vacature bent gekomen

Inhoud van de brief: Leg uit waarom je solliciteert en benadruk je ervaring, opleiding en relevante aspecten van je CV

Afsluiting: hanteer een formeel, beleefd einde, bijvoorbeeld ‘Dans cette attente, je vous prie d’agréer, (madame/monsieur), mes sincères salutations’.

Onderaan: je naam en handtekening.

De Fransen stellen grapjes en afkortingen niet op prijs, een sollicitatiebrief is wat dat betreft vrij traditioneel van aard.

Curriculum Vitae

Een Frans CV bestaat uit hooguit twee a4tjes. De meest gangbare regels voor een CV gelden ook in Frankrijk. Zorg dus voor een verzorgd en overzichtelijk CV. Je ervaringen en opleidingen plaats je in niet-chronologische volgorde.

Verder is de stijl kort en direct. Ervaringen in het buitenland zijn erg relevant, benadruk deze. Dat moet je ook doen met je talenkennis, Fransen spreken geen andere talen dus dit kan je een voordeel opleveren. Je hoeft geen kopieën van diploma’s mee te sturen, een pasfoto wordt wel op prijs gesteld.

Een man geeft in Frankrijk altijd aan in zijn CV of hij in militaire dienst is geweest of niet.

TIP: Je zou kunnen zoeken op internet naar voorbeeld CV’s.

Termen

Houd bij het schrijven van je CV goed in het achterhoofd dat niet alle termen in Frankrijk hetzelfde zijn als dat je in je eigen land gewend bent. Hier geldt: beter een keer te veel iets opgezocht, dan een misinterpretatie van je toekomstig werkgever!

Projet professionnel

In Frankrijk wordt vaak een projet professionnel geschreven. Daarin wordt de carrière die je het liefste zou willen maken, beschreven. Denk hierbij aan informatie over de functie die je wilt, met de bijbehorende verantwoordelijkheid, en bijvoorbeeld het salarisniveau wat je verwacht. 

Een projet professionnel is een mooie aanvulling op het CV, zie het als een verlengstuk naar de toekomst. Verder is het ook een goede manier om je eigen wensen en kwaliteiten te presenteren.

Selectieprocedure & sollicitatiegesprek

Ga ervan uit dat je lang moet wachten op een reactie op je sollicitatie. Wordt je uitgenodigd, verdiep jezelf dan goed in het bedrijf. Vergeet niet vast wat jargontaal te leren.

Onthoud goed dat je gezien zal worden als buitenlander. Het kan handig zijn om te laten blijken dat je de verschillen tussen de (werk-)culturen kent en er enthousiast over bent. Verder kan het helpen als er in je familie meerdere personen werken in de sector waar je solliciteert.

Het gesprek is meestal in een vriendelijke sfeer omdat de Franse werkgever graag wil weten of je in het team zal passen. Mede daarom moet je vaker op gesprek moet komen (twee tot vijf keer).

Zoals bij elke sollicitatie is het handig om je voor te bereiden op vragen. De oorspronkelijke vacature kan daarbij helpen. Bedenk ook vast argumenten voor bepaalde zwakke punten.