Contract

Bij het accepteren van een baan, wordt ook in Frankrijk een contract getekend door werkgever en werknemer. Er bestaan in Frankrijk verschillende types contracten. Deze zijn ontstaan na periodes van grote werkloosheid in het land. De meest gebruikte types contracten worden in dit hoofdstuk toegelicht.

Contrat à durée indéterminée (CDI)

Dit contract wordt als het meest normale contract gezien en heet ook wel CDI of vast contract. Meestal geldt er een proeftijd van 3 maanden. De overeenkomst kan worden beëindigd als de werknemer ontslag neemt of ontslagen wordt.

Contrat à durée déterminée (CDD)

Dit contract wordt ook wel CDD genoemd. Het is een overeenkomst voor een bepaalde tijd die maximaal 18 maanden mag duren. Na afloop van dit contract volgt een CDI, ofwel een vast contract.

De standaard periode van een CDD is 9 maanden. De proeftijd is maximaal twee weken in het geval van een contract van maar 6 maanden, en maximaal een maand als dat langer is.

Contrat temporaire (tijdelijk werk)

De condities van dit contract komen overeen met het CDD, maar dan met een uitzend- of arbeidsbureau die er ook bij betrokken is. Bedrijven mogen alleen uitzendkrachten inzetten voor tijdelijke werkzaamheden.

Contrat nouvelle embauche (CNE)

Het CNE is een overeenkomst voor onbepaalde tijd voor bedrijven die minder dan 20 werknemers in dienst hebben, wat geldt voor zo’n 95 % van de Franse bedrijven.

Juridisch gezien is deze overeenkomst gelijk aan het CDI, maar het ontslagrecht ligt anders. Er is sprake van een schadeloosstelling van 8% van het totale loonbedrag als de werkgever de overeenkomst beëindigd zonder dat er een reden voor ontslag bestaat.

Contrat de travail à temps partiel (part time)

Je baan wordt gezien als part-time, wanneer je minder dan 80 % werkt dan de reguliere arbeidsuren. Een minimum van 60 uur per maand geldt in Frankrijk om gebruik te kunnen maken van de sociale voorzieningen zoals een uitkering.

Contrat première embauche (CPE)

Het CPE is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die bedoeld is voor werknemers die jonger zijn dan 26 jaar en werken bij een bedrijf met meer dan twintig werknemers.

Net als bij de CNE is het zowel voor de werknemer als voor de werkgever mogelijk om de overeenkomst tijdens de eerste twee jaren te beëindigen zonder opgaaf van reden.

Als de werkgever de werknemer ontslaat, heeft de werknemer recht op een ontslagpremie van 8 procent van zijn brutosalaris. Na een periode van twee jaar wordt het CPE overigens omgezet in een vast arbeidscontract (CDI).

Contrat d’intérim (interim contract)

Het interim contract is bedoeld om een afwezige werknemer te vervangen. Het is daarom ook een tijdelijke overeenkomst, maar kan niet vergeleken worden met het CDD aangezien de werknemer eigenlijk meer een uitzendkracht is.

Dit contract mag slechts 1 keer verlengd worden, en de verlenging mag niet langer dan 18 maanden duren. Als de werkgever de werknemer toch langer in dienst wil houden dan kan hij een ander contract aanbieden.

Contrat d’apprentissage (stage)\

Dit contract is een leerovereenkomst, vergelijkbaar met een stage.

Overwerk

In Frankrijk gelden aparte regels voor overwerk. De beloning voor overwerkuren is meestal collectief geregeld. De uren moeten tenminste met 10 % bonus uitbetaald worden. Als er geen overeenkomst is, krijg je zelfs 25 % bonus over de eerste 8 gewerkte uren, en over alles meer dan 8 uur zelfs 50 %.

Overige regels

Het maximaal aantal uren per werkweek is 35, al is het in de praktijk vaak meer

  • Er zijn in Frankrijk 11 officiële feestdagen.
  • Je hebt recht op 2,5 vakantiedagen per gewerkte maand (fulltime)
  • Het aantal vrije dagen bij trouwen, verhuizen of overlijden van een dierbare hangt af van de werkgever

Zwart werken

Zwart werken is niet verstandig in Frankrijk. De nadelen zijn:

  • Je wordt niet doorbetaald tijdens ziekte of een ongeluk (ook al beweert je werkgever vooraf van wel)
  • Grotere kans op ontslag
  • Geen uitkering na ontslag wat 70 % van je inkomen is (na tenminste 1 jaar gewerkt te hebben in Frankrijk)
  • Het is veel lastiger om een huurhuis te vinden. Huisbazen zullen zonder contract een hoge borg vragen.