Diploma’s

Als je een baan gaat zoeken in het buitenland, stel je waarschijnlijk een CV op. Maar welke naam hebben je diploma’s in Frankrijk, en hoe worden ze gewaardeerd? In een sollicitatiegesprek zul je wellicht je diploma’s moeten laten zien, maar die zijn nog niet in het Frans…

Zo heeft elk land haar eigen instanties waar je moet zijn voor vertaling en omzetting.

Diplomabeschrijving

Een diplomabeschrijving is een beschrijving van een Nederlands diploma, opgesteld in het Engels of Frans. Hiermee wordt het diploma duidelijker voor een toekomstige werkgever. Dit vergroot je kans op een baan of studie in Frankrijk.

Een diplomabeschrijving is niet een letterlijke vertaling van het diploma. De belangrijkste gegevens over je gevolgde opleiding en het behaalde diploma staan erop vermeldt. Verder wordt uitgelegd hoe het Nederlandse onderwijs werkt. Ook staat er een inschatting bij met welk diploma in het aangegeven land, jouw diploma vergelijkbaar is.

Diploma uit het hoger onderwijs: vmbo-t, havo of vwo 

Heb je een diploma behaald van een reguliere opleiding van bovenstaande niveau’s? Dan kan je bij de afdeling onderwijsvergelijking van de Nuffic, een op naam gestelde beschrijving van je opleiding en diploma aanvragen.

Per diploma bedragen de kosten € 75,-. Let er op dat het gemiddeld zo’n vier weken duurt voordat een diplomabeschrijving klaar is.

Middelbare opleidingen: mavo, mulo, lbo, vbo

Voor deze opleidingen heb je een diplomawaardering nodig. Deze kun je aanvragen bij de IB-Groep, afdeling diplomawaardering. Internetsite: www.ib-groep.nl

Oude diploma’s: lbo, vbo, mulo, hbs en mms

Voor deze diploma’s heb je een statusverklaring nodig. Een statusverklaring geeft inzicht in het niveau van de opleiding die je hebt afgerond. Een statusverklaring wordt afgegeven voor opleidingen die zijn erkend door het ministerie van OCW.

Je kunt ook een uitgebreide verklaring aanvragen. Hierin staat in welke vakken je eindexamen gedaan hebt.

Een statusverklaring vraag je aan bij de IB-Groep.

MBO opleidingen

Voor je mbo diploma moet je een certificaatsupplement aanvragen. Dit is een diplomabeschrijving van de Nederlandse mbo-opleiding.

Met deze informatie krijgen werkgevers een beeld van je gevolgde opleiding en niveau. Voor opleidingen die gestart zijn na 1997, kun je gratis een certificaatsupplement downloaden van de website nlnrp.nl. Voor een certificaatsupplement van oude diploma’s en een certificaatsupplement op naam moet je betalen; deze vraag je aan bij Colo.

Erkenning voor diploma

In Frankrijk moet je bij vragen zijn bij het ‘Centre International d’études pédagogiques (ook wel CIEP)’. Dat is het informatiecentrum voor waardering van diploma’s. In samenwerking met de onderwijsdistricten geven zij een omschrijving van je diploma.

Voor meer informatie ciep.fr

Diploma laten legaliseren 

Legalisatie van je diploma betekent dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) je Nederlandse diploma erkent. Dit houdt in dat ze worden gewaarmerkt zodat men in Frankrijk weet dat ze echt en erkend zijn.

Het legaliseren van Nederlandse diploma’s wordt gedaan door de Informatie Beheer Groep (IB-Groep), afdeling Diploma-erkenning en legalisatie. 
Informatie Beheer Groep 
Afdeling Diploma-erkenning en legalisatie 
Postbus 30157 
9700 LJ Groningen 
Tel. + 31 50 599 80 36 
E-mail: ks.dw@ib-groep.nl

Internet: ib-groep.nl

Ook basisschoolrapporten kunnen door de IB-Groep worden gelegaliseerd. De waarde van je Nederlandse diploma in het buitenland wordt bepaald in het desbetreffende land.

Is je diploma gelegaliseerd? Dan moet het diploma daarna meestal naar de arrondissementsrechtbank. De rechtbank doet dan de rest van de legalisatie. Soms moet het diploma door naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die het waarmerk van IBG legaliseert. In zo’n geval moet het consulaat-generaal van Frankrijk er ook nog aan te pas komen. De IBG zorgt ook voor gewaarmerkte kopieën om aan te geven dat de handtekeningen op de kopie echt zijn.

Vrije beroepen

Voor vrije beroepen zoals advocaat, architect, (dieren)arts, dokter, notaris en tandarts, kun je je ook rechtstreeks tot Franse beroepsorganisaties wenden.

Vertaling diploma’s

Je Franse werkgever zal waarschijnlijk niet veel begrijpen van je Nederlandse diploma. Het zelf vertalen van je diploma is niet officieel, dat moet een beëdigd tolk/vertaler doen.

Europass

Om aan je nieuwe school, universiteit of werkgever te laten zien welke kwalificaties je hebt, kun je ook een Europass aanvragen. Europass is een set documenten waarmee je op een heldere manier je vaardigheden kunt vastleggen.

De basis van Europass is je CV. Deze kun je naar wens aanvullen met document

en over taalvaardigheid, internationale stages en diploma’s. Het resultaat is een overzichtelijke presentatie, waarmee u uw kansen op de arbeidsmarkt zeker vergroot.