Pensioen in Frankrijk

In dit hoofdstuk vind je informatie over het genieten van je pensioen in Frankrijk. In een ander deel op Latravia vindt je informatie over het opbouwen van je pensioen in Frankrijk. Er zijn veel mensen die met hun pensioen in Frankrijk gaan wonen. Per land is het verschillend hoe je pensioen wordt uitbetaaldIn dit hoofdstuk vind je globale informatie over het doorbrengen van je pensioen in Frankrijk, als je specifieke vragen hebt of zekerheid wilt kun je het beste aankloppen bij je AOW pensioenverstrekker.

Pensioen in Frankrijk

Zoals in het eerste deel al aangegeven is; in Frankrijk bouw je geen Nederlandse AOW op. Emigreer je voor je 65e naar Frankrijk, mis je dus 2 % van je pensioen per jaar. Emigreer je op je 55e naar Frankrijk, dan mis je 10 keer 2% op je totale pensioen. Zolang je aan de voorwaarden voldoet, blijf je in Frankrijk het recht houden op een AOW uitkering. De belasting hierover wordt in veel gevallen alsnog door de Nederlandse instanties ingehouden.

Voorwaarden voor pensioen in Frankrijk

Om te voldoen aan de voorwaarden voor het ontvangen van een pensioen in Frankrijk, zijn onderstaande punten belangrijk:
  • Je hebt een verblijfsvergunning
  • Als je in één Europees land sociale bijdragen hebt betaald, wordt je pensioen volgens die wetgeving berekend. Of je in dat land woont of niet maakt niet uit.

Afkoopsom

In sommige landen kun je in een keer het volledige pensioenbedrag uit laten keren. Dit is vooral van toepassing wanneer je maar een paar jaar in een bepaald land hebt gewerkt, en administratiekosten en tijd wilt vermijden. In Nederland is het niet mogelijk om je pensioen af te kopen. Wel kun je aanvragen dat het SVB per kwartaal of per jaar betaalt.

Wat gaat van de AOW in Frankrijk af?

Vanuit Nederland wordt er niets van je AOW afgehaald. Er worden wel 2 kostenposten van je AOW in Frankrijk afgehaald.
  • Loonbelasting
Nederland heeft met Frankrijk een verdrag afgesloten dat voorkomt dat je in Frankrijk en Nederland belasting betaalt over je pensioeninkomen. Frankrijk is gerechtigd om de belasting te innen (met uitzondering van oud ambtenaren).
  • Ziektekosten
Naast de loonbelasting die wordt ingehouden door Frankrijk, gaan ook de ziektekosten van de zorgverzekeringswet van het pensioen af.

Hoe regel je je pensioen in Frankrijk?

Om je pensioen in Frankrijk te ontvangen kun je contact opnemen bij het SVB. Hier vind je overige informatie over pensioen in het buitenland.