Uitkering in Zweden

Als je naar Zweden emigreert, dan kan dat gevolgen hebben op de uitkering die je ontvangt. Elk land heeft haar eigen regels en wetten rondom uitkeringen. Als je zeker wilt zijn wat er gaat gebeuren met je uitkering als je naar Zweden gaat emigreren, neem dan contact op met je uitkeringverstrekker. In het algemeen is het prettig te weten dat Nederland met veel landen verdragen heeft gesloten, waardoor veel uitkeringen doorlopen als je emigreert naar het buitenland. Dit geldt onder andere voor de EU landen en Zwitserland. Je uitkering in Zweden loopt dus waarschijnlijk gewoon door. Hieronder zie je voor welke uitkering in Zweden, welke regels gelden. Emigreer je naar Zweden, dan hangt het van het soort uitkering af of je er recht op blijft houden.

Werkloosheidswet

Als je een WW-uitkering ontvangt en naar Zweden gaat emigreren, dan stopt de uitkering. Maar emigreer je binnen 6 maanden terug, dan kun je wel opnieuw gebruik maken van de WW-uitkering. Als je langer dan 6 maanden wegblijft, dan vervalt het recht op de uitkering. Uitkeringen in Zweden die doorlopen Als je gaat emigreren naar Zweden, dan blijf je altijd recht houden op de volgende uitkeringen:
 • Ziektewet
 • WAZO
 • WAO
 • WAZ
 • WIA

Melden van emigreren

Als je naar het Zweden gaat emigreren, moet je dit uiterlijk 2 weken voor je vertrek doorgeven aan het UWV. Ook als je langer dan 4 weken in het buitenland gaat verblijven voor vakantie, studie of wat dan ook, dan moet je dit ook doorgeven. Dit moet schriftelijk gebeuren, en in de brief moeten staan: datum van vertrek en eventueel bankrekeningnummer. Het kan zijn dat het UWV je oproept voor een herbeoordeling van je arbeidsongeschiktheid. Als je je niet houdt aan de meldingsplicht, dan kan het zijn dat UWV je uitkering in Zweden (tijdelijk) stopzet.

Wajong in Zweden

De Wajong uitkering wordt in principe beëindigd als je gaat naar Zweden gaat emigreren. Uitzondering op de situatie is als:
 • Je naar Zweden emigreert voor een noodzakelijke medische behandeling
 • Er in Zweden meer kansen zijn op werkhervatting en reïntegratie
 • Je verzorgers naar Zweden emigreren

Ziektekosten in Zweden

Je verplichte verzekering tegen ziektekosten eindigt als je gaat emigreren naar Zweden. Emigreer je naar Zweden, dan blijf je niet verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. Het recht op medische zorg behoudt je wel zoals die geregeld is in het land waar je woont. De kosten voor deze medische zorg blijven vergoed worden door Nederland. Daarom houdt UWV voor deze medische zorg in Zweden wel een bijdrage op je uitkering in. AOW, ANW, AWBZ en kinderbijslag in Zweden Als je een uitkering in Zweden ontvangt, ben je niet langer verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Algemene Kinderbijslagswet (AKW). Dat betekent het volgende: uitkering-zweden
 • Je bouwt niet langer pensioen op voor de AOW in Zweden. Reken op een pensioengat.
 • Mocht je komen te overlijden, dan ontvangen je nabestaanden geen nabestaandenpensioen.
 • Je ontvangt geen kinderbijslag meer.
Je kunt je wel vrijwillig verzekeren voor AOW of ANW bij het UWV.

Met werkloosheidsuitkering naar Zweden

Normaalgesproken kan je een werkloosheidsuitkering uit Nederland niet meenemen indien je gaat emigreren naar een ander land. Uitzondering op deze regel is als je daar een baan gaat zoeken. Er zitten wel een paar restricties aan vast, meer informatie daarover vindt je op de site van uwv.nl. Bij het uwv kun je ook het formulier E303 aanvragen. Een van de regels is dat je binnen 7 dagen na de emigratie ingeschreven moet zijn bij het arbeidsbureau. Als je in Zweden bent, dan houdt UWV premies en belastingen in op je uitkering. Je hoeft dus geen (extra) belastingen in het buitenland te betalen. Keer je binnen drie maanden na de emigratie terug, dan kan UWV de WW-uitkering voortzetten. Blijf je langer dan drie maanden weg, dan stopt de WW-uitkering. Om hier weer voor in aanmerking te komen, moet je eerst weer werken en aan de entree-eisen van de WW voldoen. Voor recente en officiële informatie kijk je op uwv.nl

Verplichtingen aan het UWV bij een uitkering in Zweden

Als je een uitkering van het UWV ontvangt in Zweden, dan heb je een aantal verplichtingen. Deze moet je opvolgen, anders loop je het risico dat de uitkering stopgezet wordt. Deze verplichtingen zijn te vinden op de site van het UWV.