Geldigheid diploma in Zweden

Als je gaat emigreren naar Zweden en daar werk zoeken, dan stel je waarschijnlijk een CV op. Maar welke naam hebben je diploma’s in Zweden? En hoe worden deze gewaardeerd? Bij een sollicitatie moet je misschien je diploma’s tonen, maar die zijn nog niet in het Zweeds… Het type diploma dat je hebt, bepaalt de procedure voor het waarderen van je Nederlandse diploma.

Diplomabeschrijving voor Zweden

Een diplomabeschrijving is een beschrijving van een Nederlands diploma, opgesteld in het Engels of Zweeds. Hiermee wordt het diploma duidelijker voor een toekomstige werkgever als je in Zweden wilt gaan werken. Deze beschrijving vergroot je kans op een baan of studie in Zweden, zeker in de eerste fase van het zoeken naar werk.
Een diplomabeschrijving is niet een letterlijke vertaling van het diploma. De belangrijkste gegevens over je gevolgde opleiding en het behaalde diploma staan erop vermeldt. Er wordt ook uitgelegd hoe het Nederlandse onderwijs werkt. Daarnaast staat er een inschatting bij met welk diploma in Zweden jouw diploma vergelijkbaar is.

Diploma uit het hoger onderwijs: vmbo-t, havo of vwo

Als je een diploma behaald hebt van een reguliere opleiding van bovenstaande niveau’s, dan kan je bij de afdeling onderwijsvergelijking van de Nuffic, een op naam gestelde beschrijving van je opleiding en diploma aanvragen. Per diploma ben je € 75,- kwijt. Gemiddeld duurt het zo’n vier weken voordat een diplomabeschrijving klaar is. Diploma’s van middelbare opleidingen in Zweden: mavo, mulo, lbo, vbo Voor de opleidingen heb je een diplomawaardering nodig. Deze kun je aanvragen bij de IB-Groep, afdeling diplomawaardering. Internetsite: www.ib-groep.nl

Oude diploma’s voor in Zweden: lbo, vbo, mulo, hbs en mms

Voor deze diploma’s heb je een statusverklaring nodig. Een statusverklaring geeft inzicht in het niveau van de opleiding die je hebt afgerond. Een statusverklaring wordt afgegeven voor opleidingen die zijn erkend door het ministerie van OCW. Je kunt ook een uitgebreide verklaring aanvragen. Hierin staat in welke vakken je eindexamen gedaan hebt. Een statusverklaring kun je aanvragen bij de IB-Groep.

Diploma’s MBO opleiding voor in Zweden

Voor je mbo diploma moet je een certificaatsupplement aanvragen. Dit is een diplomabeschrijving van de Nederlandse mbo-opleiding. Met deze informatie krijgen werkgevers een beeld van je gevolgde opleiding en niveau. Voor opleidingen die gestart zijn na 1997, kun je gratis een certificaatsupplement downloaden van de website nlnrp.nl. Voor een certificaatsupplement van oude diploma’s en een certificaatsupplement op naam moet je betalen; deze vraag je aan bij Colo.

Diploma laten legaliseren

Legalisatie van je diploma betekent dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) je Nederlandse diploma erkent. Dit houdt in dat ze worden gewaarmerkt zodat men in Zweden weet dat ze echt en erkend zijn. Het legaliseren van Nederlandse diploma’s wordt gedaan door de Informatie Beheer Groep (IB-Groep), afdeling Diploma-erkenning en legalisatie. DUO Afdeling Diploma-erkenning en legalisatie Postbus 30157 9700 LJ Groningen Tel. + 31 50 599 80 36 Internet: https://www.duo.nl Ook basisschoolrapporten kunnen door de IB-Groep worden gelegaliseerd. De waarde van je Nederlandse diploma in het buitenland wordt bepaald in het desbetreffende land. Is je diploma gelegaliseerd? Dan moet het diploma daarna meestal naar de arrondissementsrechtbank. De rechtbank doet dan de rest van de legalisatie. Soms moet het diploma door naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die het waarmerk van IBG legaliseert. In zo’n geval moet het consulaat-generaal van Zweden er ook nog aan te pas komen. De IBG zorgt ook voor gewaarmerkte kopieën om aan te geven dat de handtekeningen op de kopie echt zijn.

Vrije beroepen

Voor vrije beroepen zoals advocaat, architect, (dieren)arts, dokter, notaris en tandarts, kun je je ook rechtstreeks tot Zweedse beroepsorganisaties wenden. Vertaling diploma’s Je Zweedse werkgever zal waarschijnlijk niet veel begrijpen van je Nederlandse diploma. Het zelf vertalen van je diploma is niet officieel, dat moet een beëdigd tolk/vertaler doen.

Europass

Om aan je nieuwe school, universiteit of werkgever te laten zien welke kwalificaties je hebt, kun je ook een Europass aanvragen. Europass is een set documenten waarmee je op een heldere manier je vaardigheden kunt vastleggen. De basis van Europass is je CV. Deze kun je naar wens aanvullen met documenten over taalvaardigheid, internationale stages en diploma’s. Het resultaat is een overzichtelijke presentatie, waarmee je de kansen op de arbeidsmarkt zeker vergroot.