Uitkeringen

Heb je een uitkering en ben je van plan om naar Portugal emigreren, dan kan dat gevolgen hebben voor de uitkering. In elk land zijn er andere regels en wetten wat betreft uitkeringen. Als je zeker wilt zijn wat er gaat gebeuren met je uitkering als je naar Portugal gaat emigreren, neem dan contact op met je uitkeringverstrekker. Het is prettig te weten dat Nederland met veel landen verdragen gesloten heeft. Daardoor lopen veel uitkeringen door als je emigreert naar het buitenland. Dit geldt onder andere om de EU landen en Zwitserland. Je uitkering in Portugal loopt dus waarschijnlijk gewoon door. Hieronder zie je voor welke uitkering in Portugal, welke regels gelden. Emigreer je naar Portugal, dan hangt het van het soort uitkering af of je er recht op blijft houden.

Uitkeringen in Portugal die doorlopen

Wanneer je gaat emigreren naar Portugal, dan zul je altijd recht blijven houden op de volgende uitkeringen: • Ziektewet • WAZO • WAO • WAZ • WIA

Melden van emigreren aan uitkeringsverstrekker

Als je naar het Portugal gaat emigreren, dan moet je dit minimaal 2 weken voor je vertrek doorgeven aan het UWV. Blijf je langer dan 4 weken in het buitenland voor vakantie, studie of wat dan ook, dan moet je dit ook doorgeven. Dit moet schriftelijk gebeuren, en in de brief moeten staan: datum van vertrek en je bankrekeningnummer. Het kan zijn dat het UWV je oproept voor een herbeoordeling van je arbeidsongeschiktheid. Houd je je niet aan de meldingsplicht, dan kan het zijn dat UWV je uitkering in Portugal stopzet.

Wajong in Portugal

De Wajong uitkering wordt in principe beëindigd als je gaat naar Portugal gaat emigreren. Uitzondering op de situatie is als:
  • Je naar Portugal emigreert voor een noodzakelijke medische behandeling
  • Er in Portugal meer kans is op werkhervatting en reïntegratie
  • Je verzorger(s) naar Portugal emigreren

Ziektekosten in Portugal

De verplichte verzekering tegen ziektekosten zal stoppen als je gaat emigreren naar Portugal. In Portugal blijf je niet verzekerd voor de Nederlandse Zorgverzekeringswet. Het recht op medische zorg behoudt je wel zoals die geregeld is in het land waar je woont. De kosten voor deze medische zorg blijven vergoed worden door Nederland. Daarom houdt UWV voor deze medische zorg in Portugal wel een bijdrage op je uitkering in.

AOW, ANW, AWBZ en kinderbijslag in Portugal

Indien je een uitkering in Portugal ontvangt, ben je niet langer verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Algemene Kinderbijslagswet (AKW). Dat betekent dat:
  • Je bouwt langer pensioen opbouwt voor de AOW in Portugal. Reken daarom op een pensioengat.
  • Mocht je komen te overlijden, dan ontvangen je nabestaanden geen nabestaandenpensioen.
  • Je ontvangt geen kinderbijslag meer.
Je kunt je wel vrijwillig verzekeren voor AOW of ANW bij het UWV.

Werkloosheidswet

Als je een WW-uitkering ontvangt en naar Portugal besluit te emigreren, dan stopt de WW-uitkering. Alleen als je binnen 6 maanden terug emigreert, dan kun je wel opnieuw gebruik maken van de WW-uitkering. Blijf je langer dan 6 maanden in Portugal wonen, dan vervalt het recht op de uitkering.

Uitzondering: met werkloosheidsuitkering naar Portugal emigreren

Doorgaans is het niet mogelijk om een werkloosheidsuitkering uit Nederland mee te nemen als je gaat emigreren naar een ander land. Uitzondering op deze regel is als je daar een baan gaat zoeken. Er zitten wel een paar beperkingen aan. Meer informatie daarover vindt je op de site van uwv.nl. Bij het UWV kun je ook het E303 formulier aanvragen. Een van de regels is dat je binnen 7 dagen na de emigratie ingeschreven moet zijn bij het arbeidsbureau. Als je in Portugal bent aangekomen, dan houdt UWV premies en belastingen in op je uitkering. Je hoeft dus geen (extra) belastingen in het buitenland te betalen. Als je binnen drie maanden na de emigratie terugkeert, dan kan UWV de WW-uitkering weer voortzetten. Maar blijf je langer dan drie maanden weg, dan stopt de WW-uitkering. Voor je hier weer recht op hebt, moet je eerst weer werken en aan de entree-eisen van de WW voldoen in Nederland. Voor recente en officiële informatie kijk je op uwv.nl

Verplichtingen aan het UWV bij een uitkering in Portugal

Als je een uitkering van het UWV ontvangt in Portugal, dan heb je wel een paar verplichtingen. Volg deze goed op, anders loop je het risico dat de uitkering wordt stopgezet. De verplichtingen zijn te vinden op de site van het UWV  

Uitkeringen