Vermogensbelasting in Zweden

Zoals al eerder aangegeven; Zweden is geen belastingparadijs. Maar voor mensen die overwegen naar Zweden te emigreren is het qua vermogensbelasting geen slecht idee. De vermogensbelasting is in Zweden in 2007 afgeschaft. Dat betekent dat je over je bezit geen extra belastingen meer hoeft te betalen.

Vermogensbelasting in Zweden

De vermogensbelasting is een belasting die je betaalt aan de overheid over het geld en de goederen die je bezit. Er zijn in feite 3 vormen van goederen waar vermogensbelasting over geheven kan worden: land, onroerend goed en roerende goederen.
In Zweden betaalde je vroeger over je vermogen vermogensbelasting. Echter is deze vermogensbelasting in Zweden afgeschaft. Wel betaal je vermogenswinstbelasting in Zweden. Als je gaat emigreren naar Zweden en je vermogen er onder willen brengen hebben, dan is dat geen slecht idee omdat je in Zweden geen vermogensbelasting meer hoeft te betalen. In Nederland betaal je wel vermogensbelasting, maar de vermogensbelasting in Zweden is in 2007 afgeschaft. Voor meer informatie over belasting of vermogensbelasting kun je je wenden tot de belastingdienst in Zweden.