Pensioen opbouwen in Zweden

Bij een emigratie naar Zweden is het opbouwen van je pensioen misschien niet het eerste waar je aan denkt. Tenzij je gaat emigreren als je al met pensioen bent. In dit hoofdstuk kun je lezen wat voor consequenties het emigreren naar Zweden voor je pensioen heeft.

Opbouwen pensioen in Zweden

Om met het belangrijkst te beginnen: in Zweden of welk ander buitenland dan ook, bouw je geen Nederlandse AOW op. Elk jaar dat je in Zweden hebt gewoond, mis je 2 % van je pensioen. Als je 10 jaar in Zweden woont, dan mis je dus 20 % van je Nederlandse pensioen.
Als je voor je 65e stopt met werken in Nederland, dan stopt de opbouw van je pensioen ook. De opbouw is per jaar 2%. Als je op je 55e naar Zweden emigreert, dan mis je dus 10 keer 2% op je totale pensioen in Zweden. Je kunt je wel vrijwillig verzekeren tegen dit pensioensgat, neem hiervoor contact op met een pensioensadviseur.

Hoe is het pensioen in Zweden geregeld?

Het pensioen in Zweden is gebaseerd op je levensinkomen dat je in Zweden genereert. Alles wat je verdient, levert je ook pensioen op. Er is Het inkomen dat de basis vormt van je pensioen, is hetzelfde als je belastbaar inkomen, na aftrek van de algemene pensioenbijdrage. Die bedraagt in Zweden 7 procent. Deze algemene pensioenbijdrage zit verwerkt in de inkomstenbelasting die je betaald. Daarnaast is er nog een bijdrage vanuit de werkgever die je pensioen in Zweden aanvult. Er zit echter wel een max aan het inkomen dat de basis vormt voor je pensioen. Die max is 7,5 inkomensbasisbedrag (333.750 SEK/jaar 2006). Dit houdt in dat je voor inkomsten boven ongeveer 29.900 SEK/maand (2006) geen pensioenrechten krijgt, en ook geen pensioenbijdrage hoeft te betalen. Naast loon uit arbeid, krijg je ook pensioen in Zweden over een ww-uitkering of ouderschapsverlof.

Drie onderdelen pensioen in Zweden

In Zweden wordt je totale pensioen gebaseerd op drie onderdelen. Te weten het inkomenspensioen, premiepensioen en in sommige gevallen het garantiepensioen. Inkomenspensioen in Zweden Het inkomenspensioen komt neer op een verdeelsysteem, wat inhoudt dat het geld dat op dit moment verdiend wordt, direct wordt doorgegeven aan de mensen die op dit moment gepensioneerd zijn. Voor die bijdragen krijg je pensioensrechten in Zweden, wat betekent dat zodra je zelf met pensioen gaat, je recht hebt op een pensioensuitkering.

Premiepensioen in Zweden

Het premiepensioen in Zweden is een reservesysteem, wat inhoudt dat er geld opzij wordt gezet en wordt gespaard in een pensioensfonds die je zelf kunt kiezen.

Garantiepensioen

Het garantiepensioen in Zweden is een aanvulling voor Zweedse inwoners met een wat lager of geen inkomen. Dit garantiepensioen wordt door de staat gefinancierd.

Specifieke vragen over pensioen in Zweden

Als je specifieke vragen hebt over hoe het pensioen is geregeld in Zweden, dan zou je je kunnen wenden tot een Zweedse pensioensverstrekker.