visum Amerika

Als je naar Amerika reist voor langer dan 90 dagen, moet je een visum voor Amerika aanvragen. Het visum in Amerika is een zeer belangrijk onderdeel bij het emigreren. Zonder visum in Amerika ben je voor de wet strafbaar. Helaas is een visum voor Amerika niet zo gemakkelijk te verkrijgen. Er zijn diverse manieren om visum aan te vragen voor Amerika, al zijn er verschillende types visa. Het type visum met een permanent karakter heet de Green Card, daarover is in het hoofdstuk Green Card Amerika meer te lezen.

Visum Amerika aanvragen – tijdelijke verblijfsvergunning (non-immigrant)

Een Amerikaanse werkgever kan onder bepaalde omstandigheden, buitenlanders in dienst nemen met een tijdelijk visum in Amerika. Helaas komen hier alleen bepaalde beroepen voor in aanmerking. Deze lijst van beroepen verandert elk jaar. Je kunt de lijst vinden op de site van de US Citizen and Immigration Services: uscis.gov Meer informatie vind je in het artikel over Visum Amerika aanvragen.

Visum Amerika aanvragen – permanente verblijfsvergunning

Je hebt een visum in de vorm van een green card nodig als je je permanent in de VS wilt vestigen. Je kunt dan een huis kopen, werk zoeken en heb je in principe alle rechten zoals de Amerikanen zelf. Wel wordt je nog als immigrant gezien, ook al heb je je visum. Je hebt nog niet de Amerikaans nationaliteit, maar wel de toestemming om permanent in de VS te wonen en te werken. Om immigrant te worden, moet je door een procedure van drie stappen. Ten eerste moet de immigratiedienst (USCIS) een immigratie petitie goedkeuren. Een petitie wordt doorgaans aangevraagd door een Amerikaanse werkgever, of familie. De tweede stap is dat het Ministerie van Binnenlandse zaken je een visumnummer moet toekennen. Als je een visumnummer hebt, betekent dat je een visum (oftewel green card) hebt gekregen. De derde stap, als je al in Amerika woont, kun je een aanvraag doen om je status te veranderen van tijdelijk naar permanent resident. Dit kan zodra er een visumnummer voor je beschikbaar is. Je gaat naar het lokale Amerikaanse consulaat om de aanvraag verder af te wikkelen als je buiten de VS woont.

Visumnummer toekenning

De Amerikaanse wet beperkt het aantal visumnummers jaarlijks afgegeven wordt. Dus ondanks dat de USCIS je aanvraag heeft goedgekeurd, je niet meteen automatisch een visumnummer krijgt. Soms kunnen er meerdere jaren zitten tussen de USCIS goedkeuring en de toewijzing van een visumnummer door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De Amerikaanse wet beperkt ook het aantal visumnummers dat beschikbaar is per land. Als je van een land komt met een hoge vraag naar visumnummers, kan dat betekenen dat je langer moet wachten. Mensen die Amerikaanse immigrant willen worden, worden verdeeld in categorieën. Directe familieleden van Amerikaanse burgers hoeven, als de aanvraag is goedgekeurd door de USCIS, niet te wachten tot een visumnummer beschikbaar komt. Ze krijgen direct een visumnummer. Familieleden in andere categorieën moeten wel wachten tot een visumnummer beschikbaar komt, afhankelijk van de categorievoorkeur:
  • 1e Voorkeur voor visum Amerika: Ongetrouwde, volwassen kinderen van Amerikaanse burgers. Volwassen is in de VS 21 jaar of ouder.
  • 2e voorkeur voor visum Amerika: Echtgenoten van legale immigranten en de ongetrouwde kinderen van immigranten, en hun kinderen.
  • 3e voorkeur voor visum Amerika: Getrouwde kinderen van Amerikaanse burgers, hun echtgenoten hun en kinderen onder 21.
  • 4e voorkeur voor visum Amerika: Broers en zussen van volwassen Amerikaanse burgers, hun echtegenoten en hun kinderen onder 21 jaar.
Mensen die immigrant willen worden in verband met werk moeten wachten totdat er een visumnummer beschikbaar is. Hierbij gelden deze voorkeuren:
  • 1e voorkeur voor visum Amerika: Voorkeurswerkers; dat zijn o.a. mensen met buitengewone bekwaamheden, hoogbekwame professors en onderzoekers, en bijvoorbeeld multinationale directieleden en managers.
  • 2e voorkeur voor visum Amerika: Mensen met goede opleidingen/diploma’s of mensen met bijzondere bekwaamheden.
  • 3e voorkeur voor visum Amerika: Bekwame vaklui.
  • 4e voorkeur voor visum Amerika: Sommige mensen in religieuze rollen.
  • 5e voorkeur voor visum Amerika: Mensen die werkgelegenheid schapen.

Hoe vraag je een visumnummer aan?

Meestal doe je het aanvragen van een visum voor Amerika niet zelf. Een familielid of werkgever stuurt een petitie naar de USCIS om jou immigrantenstatus toe te kennen. De USCIS laat de aanvrager weten of de petitie is goedgekeurd en stuurt de goedkeuring door naar het visumcentrum van het ministerie van binnenlandse zaken. Daar zal de aanvraag blijven totdat er een visumnummer beschikbaar is. Het visumcentrum stuurt je bericht als de petitie ontvangen is en nog eens als een nummer beschikbaar is.

Permanent visum Amerika dankzij werk

In sommige situaties kun je in aanmerking komen voor een permanente werk- en verblijfsvergunning dankzij je werk. De USCIS moet daarvoor een immigratie petitie goedkeuren. Een dergelijke petitie voor een visum in Amerika wordt in principe aangevraagd door je Amerikaanse werkgever. Je werkgever moet meestal ook een werkcertificatie aanvragen (ETA 750) bij het Ministerie van Arbeid, dienst tewerkstelling en opleiding. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Department of State) moet een immigranten visumnummer afgeven, ook als je als in Amerika verblijft. Dit nummer is je permanente visum voor Amerika, of verblijfsvergunning.

Loterij voor Visum Amerika aanvragen (Diversity Lottery)

Elk jaar worden in Amerika via een loterij-systeem 50.000 immigratievisa beschikbaar gesteld. Die loterij is enkel voor mensen uit landen met een laag niveau van immigratie naar Amerika. Landen waarvan meer dan 50 duizend mensen in de vijf voorgaande jaren naar de Verenigde Staten verhuisd zijn, komen hiervoor niet in aanmerking. Nederland en België vallen tot nu toe niet in de categorie, dus je kunt meedoen en een visum voor Amerika winnen. Elk persoon die wordt uitgeloot heeft de kans om een permanente woonvergunning aan te vragen. Als deze vergunning afgegeven wordt, kun je permanent in Amerika wonen en werken. Je partner en kinderen die jonger zijn dan 21 jaar, kunnen dezelfde vergunning krijgen. Klik hier voor meer informatie over de loterij

Stagiairs

Studenten die in de Verenigde Staten stage gaan lopen voor een Amerikaans bedrijf, moeten een visum hebben. Dat is meestal een F1-visum. Als je in Amerika gaat studeren, zijn er onderwijsinstellingen die hun buitenlandse studenten toelaten met een J1-visum. Informatie hierover krijg je bij de universiteit in Amerika. Stagiairs kunnen ook stage lopen met een J1-visum. Het Amerikaanse consulaat verleent dit visum aan studenten die meedoen aan een uitwisselingsprogramma of stage gaan lopen. Hierrvoor is een DS-2019 formulier nodig, dat je kunt zien als een soort werkvergunning.

Visum aanvragen voor vakantie in Amerika

Als je land van herkomst deelneemt aan het Visumontheffingsprogramma, dan kun je de VS bezoeken voor zaken of vakantie, tot 90 dagen, zonder visum. Of je thuisland deelneemt aan het VWP kun je op deze site vinden. De meeste staatsburgers hebben geen visum nodig, maar wel een eigen paspoort. Dus kinderen die staan bijgeschreven in het paspoort van een van de ouders, moeten ofwel alsnog een eigen paspoort hebben, of een visum aanvragen. Alle geldige paspoorten voldoen aan de eisen gesteld in het visumontheffingsprogramma. Visa zijn wel vereist voor bezoeken voor vakantie of zaken, langer dan 90 dagen. Let op: je moet er rekening mee houden dat de regels kunnen veranderen. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het bezit van een juist reisdocument. Bij twijfel kun je contact opnemen met het Amerikaanse Consulaat. Het Amerikaanse Consulaat in Amsterdam heeft een handige wizard opgezet om te checken of je een visum nodig hebt. Klik hier voor de Visa Waiver Wizard

Visum Amerika door grote investering

Het is ook mogelijk om dankzij een investering aan een visum te komen voor Amerika. Hiervoor is een investering nodig van minimaal 1 miljoen dollar. Met die investering moet een bedrijf met tenminste 10 medewerkers opgezet worden. Als dit allemaal netjes geregeld is via accountants, dan verkrijg je het EB-5 visum in Amerika.

Visum Amerika door investering

Is 1 miljoen dollar te veel, dan is het ook mogelijk om het Amerika visum te verkrijgen via een investering van 500.000 dollar. Dit geld dient geïnvesteerd te worden in onroerend goed in een daarvoor aangewezen gebied. Dit kan een mooie combinatievorm zijn als je Amerika als tweede vaderland ziet en er gedeeltelijk wilt wonen.