Diploma’s

ls je een baan gaat zoeken in het buitenland, stel je waarschijnlijk een CV op. Maar welke naam hebben je diploma’s in Italië, en hoe worden ze gewaardeerd? In een sollicitatiegesprek zul je wellicht je diploma’s moeten laten zien, maar die zijn nog niet in het Italiaans… Zo heeft elk land haar eigen instanties waar je moet zijn voor vertaling en omzetting.

Diplomabeschrijving voor Italië

Een diplomabeschrijving is een beschrijving van je Nederlandse diploma, opgesteld in het Engels of Italiaans. Hiermee wordt het diploma duidelijker voor een Italiaanse werkgever als je in Italië wilt gaan werken. Deze beschrijving vergroot je kans op een baan of studie in Italië , zeker in de eerste fase van het zoeken naar werk. Een diplomabeschrijving is niet een letterlijke vertaling van het diploma. De belangrijkste gegevens over je gevolgde opleiding en het behaalde diploma staan erop vermeldt. Tevens wordt er uitgelegd hoe het onderwijs werkt in Nederland. Tot slot wordt er een inschatting bijgeschreven met welk diploma in Italië, jouw diploma vergelijkbaar is.

Diploma uit het hoger onderwijs: vmbo-t, havo of vwo

Heb je een diploma van een reguliere opleiding van een van deze niveau’s, dan kun je bij de afdeling onderwijsvergelijking van de Nuffic, een op naam gestelde beschrijving van je opleiding en diploma aanvragen. Per diploma betaal je 75,- euro. Gemiddeld kost het een week of vier voor een diplomabeschrijving klaar is.

Diploma’s van middelbare opleidingen in Italië : mavo, mulo, lbo, vbo

Voor de Mavo, Mulo, Lbo en Vbo opleidingen heb je een diplomawaardering nodig. Deze kun je aanvragen bij de IB-Groep, afdeling diplomawaardering. Internetsite: www.ib-groep.nl

Oude diploma’s voor in Italië: lbo, vbo, mulo, hbs en mms

Voor de oudere diploma vormen zullen ze om een statusverklaring kunnen vragen. Een statusverklaring geeft inzicht in het niveau van de opleiding die je hebt afgerond. Zo’n statusverklaring wordt afgegeven voor opleidingen die zijn erkend door het ministerie van OCW. Je kunt ook een uitgebreide verklaring aanvragen, waarin ook staat in welke vakken je eindexamen gedaan hebt. Een statusverklaring vraag je bij de IB-Groep aan.

Diploma’s MBO opleiding voor in Italië

Voor een mbo diploma zul je een certificaatsupplement moeten aanvragen. Dat is een diplomabeschrijving van de Nederlandse mbo-opleiding. Met die informatie krijgt de werkgever een beeld van je gevolgde opleiding en niveau. Voor opleidingen die gestart zijn na 1997, kun je gratis een certificaatsupplement downloaden van de website nlnrp.nl. Voor een certificaatsupplement van oude diploma’s en een certificaatsupplement op naam moet je betalen; deze vraag je aan bij Colo.

Diploma laten legaliseren

Legalisatie van je diploma betekent dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) je Nederlandse diploma erkent. Dit houdt in dat ze worden gewaarmerkt zodat men in Italië weet dat ze echt en erkend zijn. Het legaliseren van Nederlandse diploma’s wordt gedaan door de Informatie Beheer Groep (IB-Groep), afdeling Diploma-erkenning en legalisatie. Informatie Beheer Groep Afdeling Diploma-erkenning en legalisatie Postbus 30157 9700 LJ Groningen Tel. + 31 50 599 80 36 E-mail: ks.dw@ib-groep.nl Internet: http://www.ib-groep.nl Ook basisschoolrapporten kunnen door de IB-Gr oep worden gelegaliseerd. De waarde van je Nederlandse diploma in het buitenland wordt bepaald in het desbetreffende land. Is je diploma gelegaliseerd? Dan moet het diploma daarna meestal naar de arrondissementsrechtbank. De rechtbank doet dan de rest van de legalisatie. Soms moet het diploma door naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die het waarmerk van IBG legaliseert. In zo’n geval moet het consulaat-generaal van Italië er ook nog aan te pas komen. De IBG zorgt ook voor gewaarmerkte kopieën om aan te geven dat de handtekeningen op de kopie echt zijn.

Vrije beroepen

Voor vrije beroepen zoals advocaat, architect, (dieren)arts, dokter, notaris en tandarts, kun je je ook rechtstreeks tot Italiaanse beroepsorganisaties wenden.

Vertaling diploma’s

Je Italiaanse werkgever zal waarschijnlijk niet veel begrijpen van je Nederlandse diploma. Het zelf vertalen van je diploma is niet officieel, dat moet een beëdigd tolk/vertaler doen.

Europass

Om aan je nieuwe school, universiteit of werkgever te laten zien welke kwalificaties je hebt, kun je ook een Europass aanvragen. Europass is een set documenten waarmee je op een heldere manier je vaardigheden kunt vastleggen. De basis van Europass is je CV. Deze kun je naar wens aanvullen met documenten over taalvaardigheid, internationale stages en diploma’s. Het resultaat is een overzichtelijke presentatie, waarmee je je kansen op de arbeidsmarkt zeker vergroot.