Uitkering

Wanneer je naar Italië besluit te emigreren, dan zou dit gevolgen kunnen hebben op je uitkering. In elk land zijn er andere regels en wetten wat betreft uitkeringen. Je uitkeringsverstrekker kan je specifieke informatie geven over wat er gaat gebeuren met je uitkering, als je gaat emigreren naar Italië. Het is fijn om te weten dat er door Nederland met veel landen verdragen gesloten zijn. Daardoor loop veel uitkeringen door als je emigreert naar het buitenland. Dit geldt onder andere voor de EU landen en Zwitserland. Je uitkering in Italië loopt dus waarschijnlijk gewoon door na de emigratie. Hieronder zie je voor welke uitkering in Italië, welke regels gelden. Emigreer je naar Italië, dan hangt het van het soort uitkering af of je er recht op blijft houden.

Werkloosheidswet

Ontvang je WW-uitkering en ga je naar Italië emigreren, dan stopt deze uitkering. Maar mocht je binnen 6 maanden weer terug emigreren, dan kun je wel opnieuw gebruik maken van de WW-uitkering in Nederland. Als je langer dan 6 maanden wegblijft, dan vervalt het recht op de uitkering.

Uitkeringen in Italië die doorlopen

Als je gaat emigreren naar Italië, dan blijf je altijd recht houden op de volgende uitkeringen: • Ziektewet • WAZO • WAO • WAZ • WIA

Melden van emigreren

Emigreer je naar Italië dan moet je dit tenminste 2 weken voor je vertrek doorgeven aan het UWV. Mocht je langer dan 4 weken naar het buitenland gaan voor vakantie, studie of wat dan ook, dan moet je dit ook doorgeven. Dit moet schriftelijk gebeuren, en in de brief moeten staan: datum van vertrek en eventueel bankrekeningnummer.Het kan zijn dat het UWV je oproept voor een herbeoordeling van je arbeidsongeschiktheid. Als je je niet houdt aan de meldingsplicht, dan kan het gebeuren dat UWV je uitkering in Italië (tijdelijk) stopzet.

Wajong in Italië

De Wajong uitkering wordt beëindigd als je gaat naar Italië gaat emigreren. Er is een uitzondering op de situatie en dat is als:
  • Je naar Italië emigreert voor een noodzakelijke medische behandeling
  • Er in Italië meer kansen zijn op werkhervatting en reïntegratie
  • Je verzorgers naar Italië emigreren

Ziektekosten in Italië

Je verplichte verzekering tegen ziektekosten stopt als je gaat emigreren naar Italië. Emigreer je naar Italië, dan blijf je niet verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. Het recht op medische zorg behoudt je wel zoals die geregeld is in het land waar je woont. De kosten voor deze medische zorg worden vergoed vanuit Nederland. Het UWV houdt voor deze medische zorg in Italië wel een bijdrage op je uitkering in.

AOW, ANW, AWBZ en kinderbijslag in Italië

Als je een uitkering in Italië ontvangt, ben je niet langer verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Algemene Kinderbijslagswet (AKW). Dat betekent het volgende:
  • Je bouwt niet langer pensioen op voor je AOW in Italië. Reken op een pensioengat waar je je overigens wel tegen kunt verzekeren.
  • Mocht je komen te overlijden, dan krijgen je nabestaanden geen nabestaandenpensioen.
  • Je zult geen kinderbijslag meer ontvangen.
Je kunt je wel vrijwillig verzekeren voor AOW of ANW bij het UWV.

Emigreren met werkloosheidsuitkering naar Italië

Doorgaans kun je een werkloosheidsuitkering uit Nederland niet meenemen als je gaat emigreren naar een ander land. Er is wel een uitzondering op deze regel, die geldt als je daar een baan gaat zoeken. Er zitten wel een paar beperkingen aan, meer informatie daarover vindt je op de site van uwv.nl. Bij het uwv kun je ook het formulier E303 aanvragen. Een van de regels is dat je binnen 7 dagen na het emigreren in Italië ingeschreven dient te zijn bij het arbeidsbureau. Als je in Italië bent, dan houdt UWV premies en belastingen in op je uitkering. Je hoeft dus geen (extra) belastingen in het buitenland te betalen. Keer je binnen drie maanden na de emigratie terug, dan kan UWV de WW-uitkering voortzetten. Als je langer dan drie maanden wegblijft, dan stopt de WW-uitkering. Om hier weer voor in aanmerking te komen, moet je eerst weer werken en aan de entree-eisen van de WW voldoen. Voor recente en officiële informatie kijk je op uwv.nl

Verplichtingen aan het UWV bij een uitkering in Italië

Ontvang je een uitkering van het UWV in Italië, dan zijn er een aantal verplichtingen. Deze moet je opvolgen, anders loop je het risico dat de uitkering stopgezet wordt. Deze verplichtingen zijn te vinden op de site van het UWV