Vermogensbelasting

Als je overweegt naar Italië te emigreren en heb je een flink vermogen, dan is dat belasting technisch geen slecht idee. In Italië geldt namelijk geen vermogensbelasting. Deze vermogensbelasting is in Italië in 1992 afgeschaft. Dat betekent dat je over je bezit geen extra belastingen meer hoeft te betalen.

Vermogensbelasting in Italië

Vermogensbelasting is een belastingvorm die je betaalt over de goederen en het geld dat je bezit. Er zijn in principe drie vormen van goederen waarover vermogensbelasting geheven kan worden: dat zijn land, onroerend goed en roerende goederen. In Italië moest je vroeger over je vermogen vermogensbelasting betalen. Gelukkig is deze vermogensbelasting in Italië afgeschaft, net als in vele andere Europese landen. Wel moet je winstbelasting betalen in Italië. Als je gaat emigreren naar Italië en je vermogen er onder willen brengen hebben, dan is dat geen slecht idee omdat je in Italië geen vermogensbelasting meer betaalt. In Nederland betaal je wel vermogensbelasting, maar de vermogensbelasting in Italië is in 1992 dus afgeschaft. Voor meer informatie over belasting of vermogensbelasting kun je aankloppen bij de belastingdienst in Italië.