Als ondernemer kun je aansprakelijk gesteld worden voor schade die je tijdens het uitvoeren van werkzaamheden aanricht. Dit geldt niet alleen voor schade die je zelf veroorzaakt, maar ook voor schade die je medewerkers of producten aanrichten bij anderen. Om jezelf hiervoor te verzekeren, sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) af. Wie zich in deze verzekering verdiept, ontdekt dat er onderscheid gemaakt wordt tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. In deze tekst leggen we het verschil uit.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Om het verschil tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid duidelijk te maken, kijken we naar de inhoud van beide verzekeringen. Te beginnen met bedrijfsaansprakelijkheid. Als je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluit, verzeker jij je voor schade die je veroorzaakt bij anderen. Het gaat hierbij niet alleen om schade aan spullen, maar ook om letselschade. Heb je personeel in dienst? Dan valt schade die zij aanrichten als ze voor jou aan het werk zijn ook binnen de dekking van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Je bent zelfs verzekerd voor schade die ontstaat door een product dat je maakt, levert of verkoopt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Nu je weet wat bedrijfsaansprakelijkheid is, gaan we in op beroepsaansprakelijkheid. Hiermee ben je verzekerd voor schade die het gevolg is van een beroepsfout. Denk hierbij aan een verkeerd advies of nalatigheid. Een belangrijk verschil met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) geen schade dekt aan spullen of mensen. Deze verzekering dekt namelijk (financiële) schade die het gevolg is van een beroepsfout. Ook verlies van documenten die jij in je beheer hebt en kosten van verweer bij onterechte claims vallen binnen de dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een ander belangrijk verschil met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dat je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet op zichzelf af kunt sluiten. Dit is namelijk een aanvullende verzekering op een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Ben je zzp’er en wil jij je verzekeren voor schade door een beroepsfout? Breid je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zzp dan uit met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Je weet in dat geval zeker dat je goed verzekerd bent voor schade die je tijdens je werk kunt veroorzaken.

Prijsverschil

Als je de bovenstaande tekst gelezen hebt, verbaast het je waarschijnlijk niet dat er ook verschil in prijs zit tussen een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is vrij logisch te verklaren, want met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je beter verzekerd dan met alleen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Een verzekeraar berekent dit door in de prijs, waardoor je iedere maand een hogere premie betaalt.

Bepaal je risico’s

Ben je advocaat, architect of financieel adviseur? Dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Als je een beroep beoefent waarvoor deze verplichting niet geldt, vraag jij je misschien af of jij je ook moet verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid. Om een weloverwogen keuze te maken, bepaal je eerst wat de risico’s van jouw bedrijf zijn. Denk je dat je aansprakelijk gesteld kunt worden voor een beroepsfout? Neem dan geen risico en sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.